ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.birthe.com

We willen u graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen. Deze algemene voorwaarden moet u voorafgaand aan de bestelling aanvaarden; ze maken integraal deel uit van het contract. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tussen uzelf en uw contractspartij VZW B-Entertainment Business. De aanbiedingen op onze website www.birthe.com zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten die de aankoop doen met een doel dat noch aan hun commerciële noch aan hun professionele activiteiten kan worden toegeschreven. De website www.birthe.com biedt merchandise-artikelen te koop aan van de artiest BIRTHE.

1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Met het opgeven van uw bestelling verklaart u dat u uitsluitend voor privédoeleinden handelt.

1.2 Voor online bestellingen op www.birthe.com, worden de contracten momenteel enkel afgesloten in de Nederlandse of Engelse taal.
Wanneer u artikelen bestelt, sluit u een contract met VZW B-Entertainment Business – Kwadamstraat 56, 9910 Aalter.

1.3 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel, volgens de beschikbare voorraad. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw kortingscode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “bestelling plaatsen“ te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging van uw bestelling per e- mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Dit contract is bindend van zodra we de betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we de betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten.

1.4 Aan de email met bevestiging van uw bestelling, worden de factuur, de leveringsbon en de identiteit en bankgegevens van de begunstigde voor betaling bijgevoegd. Deze begunstigde voor betaling van de bestelde artikelen is B-Entertainment Business (Kwadamstraat 56, 9910 Aalter – [email protected] / +32 468 00 09 78 – IBAN: BE90 0019 0906 9932 – BIC: GEBABEBB). De bevestiging van de bestelling met bijlagen, geldt als een kennisgeving van de overdracht tot betaling van de bestelde artikelen en van de vordering tot terugbetaling bij uitoefening van het herroepingsrecht. Contractspartij VZW B-Entertainment Business bekomt hierdoor het recht om in geval van niet-betaling of niet volledige betaling van het door u verschuldigde bedrag, minnelijke of gerechtelijke invordering jegens u in te stellen, in haar eigen naam en rekening, dit conform deze algemene voorwaarden. Omgekeerd heeft u bij uitoefening van uw herroepingsrecht het recht op terugbetaling van de bestelde en betaalde artikelen ten aanzien van VZW B-Entertainment Business.

1.5 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: Indien zich een laattijdige, foutieve of beschadigde levering voordoet door externe leverdiensten, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige

levering door onze externe leverdiensten niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons. Hebben wij het recht om het inkooprisico niet aanvaarden met betrekking tot de bestelde artikelen.

1.6 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te

__________________________________________________________________________________

Pagina 1 van 5

VZW B-Entertainment Business

Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE
BTW: BE0765 410 766
IBAN: BE90 0019 0906 9932 – BIC: GEBABEBB

page1image29281536 page1image29281952

kopen, aangezien wij het inkooprisico niet te aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.

1.7 Wij leveren in Europa. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.

1.8 Wij behouden het recht een bestelling niet te aanvaarden of de bestelling te annuleren als deze is geplaatst door het gebruik van software, een robot, crawler, spider of een geautomatiseerd systeem of gescript gedrag en het gebruik van externe diensten om een opdracht namens u te plaatsen.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

2.1 De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.

2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

2.3 Een express levering is optioneel en slechts mogelijk voor bepaalde bestellingen. Wanneer u uw bestelling plaatst, zal u zien of deze optie beschikbaar is voor uw specifieke bestelling en wat dit kost. De artikelen zullen dan uiterlijk geleverd worden binnen de twee werkdagen. Indien de artikelen niet binnen deze verzendtijd aankomen, zullen wij u de verzendkost terugbetalen.

2.4 Afhankelijk per bestelling zullen er leveringskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden berekend op basis van gewicht, grootte, verzendadres of andere specificaties.

3. BETALING

3.1 Algemeen aanvaarden wij, via de payment service provider ‘Mollie B.V.’, de volgende betaalmethodes: Krediet- en debetkaarten, Bancontact, betaling via Paypal en betaling via Apple Pay. We behouden ons het recht om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

3.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend vooraleer we overgaan tot verzending van uw bestelling.

4. KORTINGSBONNEN EN VERZILVERING

4.1 Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in tijd.

4.2 Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen.

4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.

4.4 Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een

kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en

__________________________________________________________________________________

Pagina 2 van 5

VZW B-Entertainment Business

Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE
BTW: BE0765 410 766
IBAN: BE90 0019 0906 9932 – BIC: GEBABEBB

page2image29130752

meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen samen te voegen.

4.5 Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.

5. CADEAUBONNEN EN INWISSELEN VAN CADEAUBONNEN

Niet van toepassing

6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN ARTIKELEN VAN
VZW B-ENTERTAINMENT BUSINESS
GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.

Informatie omtrent het herroepingsrecht:

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.4 en 6.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: B-Entertainment Business – Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE, per telefoon: +32 (0)468 00 09 78, of per e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.10), maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Beperking van het herroepingsrecht

6.3. B-Entertainment Business voorziet goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden na openen of wijzigen van de verpakking, van een zegel. Niet-limitatief betreft dit bijvoorbeeld cosmetica en goederen bedoeld voor het bewaren of opslaan van voedingsmiddelen. Bij de levering van dergelijke verzegelde goederen kan u het herroepingsrecht enkel uitoefenen, mits de oorspronkelijke verzegeling intact aanwezig is.

Gevolgen van de herroeping

6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

6.5 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

6.6 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (B-Entertainment Business – Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE, per telefoon: +32 (0)468 00 09 78, of per e-mail: [email protected]) terug te zenden of te overhandigen. Wij raden u aan om een door ons opgemaakt terugzendetiket te gebruiken voor uw terugzending. U kan een terugzendetiket gratis opvragen per e- mail ([email protected]). U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

__________________________________________________________________________________

Pagina 3 van 5

VZW B-Entertainment Business

Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE
BTW: BE0765 410 766
IBAN: BE90 0019 0906 9932 – BIC: GEBABEBB

page3image29131584 page3image29130960

6.7 Enkel indien u het terugzendetiket gebruikt dat door ons werd voorzien voor de verzending vanuit het land waarin de levering is gebeurd, zullen we de terugzendkosten dragen. Als u geen gebruik maakt van het terugzendetiket dat wij hebben voorzien, zal u de kost voor het terugzenden zelf moeten betalen. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze.

6.8 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

6.10 Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons
terug te sturen: Aan: B-Entertainment Business – Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE of per e-mail: [email protected]

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep (**)/herroepen (*) :

— besteld op / ontvangen op (*)
— uw naam / namen:
— Uw adres:
— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
(**) Door het invullen van dit formulier neem ik er kennis van dat, wat betreft verzegelde
goederen, ik het herroepingsrecht enkel kan uitoefenen mits de oorspronkelijke verzegeling
intact is. B-Entertainment Business heeft het recht om de herroeping alsnog te weigeren wanneer zij de goederen zonder verzegeling of met gebroken verzegeling terug ontvangt.

7. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaartrekening.

8. KLANTENSERVICE

Voor vragen/klachten/opmerkingen omtrent een product of bestelling kan u ons bereiken per mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website.

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN EN VERDERE INFORMATIE

9.1 Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen. 9.2 Onze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op www.birthe.com.

9.3 De op www.birthe.com beschikbare aanbiedingen, kunnen worden aanvaard door personen van minstens 18 jaar oud.

__________________________________________________________________________________

Pagina 4 van 5

VZW B-Entertainment Business

Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE
BTW: BE0765 410 766
IBAN: BE90 0019 0906 9932 – BIC: GEBABEBB

page4image29132000 page4image29131168 page4image29132416

9.4 Elke gebruiker is gerechtigd om te allen tijde slechts één account te hebben op www.birthe.com. Wij behouden ons het recht voor om meerdere registraties te verwijderen.

9.5 U kan de details van uw bestelling ook gemakkelijk archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de geschikte functies in uw web browser te gebruiken om de samenvatting van uw bestelling op te slaan zoals dit verschijnt op de laatste pagina van het bestelproces in de webshop, of door de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten die we ook versturen naar het door u aangeduid e-mailadres na het afronden van uw bestelling. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw emailprogramma. Wij archiveren de inhoud van uw contract gedurende maximaal drie jaren.

9.6 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze URL-link: http://ec.europa.eu/odr/.

9.7 De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.8 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Met vriendelijke groeten, B-Entertainment Business – Kwadamstraat 56, 9910 Aalter. BTW-nummer: BE 0765 410 766

Laatst bijgewerkt 17.12.2023

page5image29132832 page5image29131376

__________________________________________________________________________________

Pagina 5 van 5

VZW B-Entertainment Business

Kwadamstraat 56, 9910 Aalter BE
BTW: BE0765 410 766
IBAN: BE90 0019 0906 9932 – BIC: GEBABEBB

page5image29133040